Novinky v laboratoři světelné techniky

Laboratoř světelné techniky za dobu své existence prošla řadou inovací. Na této stránce najdete nejvýznamnější novinky za poslední období, které znamenaly pro laboratoř zásadní změny organizační a nebo ve vybavení.

Nové přístroje na měření oteplení svítidel, náběhových a provoznách proudů a napětí, elektronické předřadníky a regulátory

V roce 2009 se nám podařilo za podpory Fondu rozvoje vysokých škol a grantu č. 2531 pořídit další sadu nových a moderních přístrojů, které inovují laboratorní výuku v předmětech se světelnou tématikou. Díky těmto přístrojům bude možné lépe měřit některé úlohy, které byly dříve měřeny spíše orientačně a nebi vůbec. Prakticky všechny přístroje jsou digitální, většina komunikuje přímo s počítačem a nebo umožňuje do počítače stahovat naměřená data. Seznam přístrojů je uveden v sekci Přístroje.

Nové spektrofotometry, spektroradiometry a kolorimetry

Laboratoř byla v roce 2006 vybavena sadou nových a moderních digitálních přístrojů firmy Konica Minolta pro měření spektrofotometrická, spektroradiometrická a kolorimetrická. Za podpory Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) a příspěvku Ústavu elektroenergetiky tak k došlo k významné inovaci, díky níž se tato výuková laboratoř řadí na špičku školních laboratoří v České republice. Studenti nyní mohou v rámci výuky pracovat s přístroji, které dokáží velice precizně vyhodnotit spektrální vlastnosti světla a poskytnout tak velmi důležité informace nejen o spektru jako distribuci spektrální hustoty energie, ale také z hlediska barevných souřadnic v různých kolorimetrických systémech, teplotě chromatičnosti světla, indexu barevného podání, koloritě povrchů atd. Absolventi kurzů světelné techniky budou mít opravdu cennou zkušenost, kterou leckdy draze hledají pracovníci v průmyslových odvětvích, kde se analýza bare povrchů a světla provádí.

Dislokace laboratoře

Původní laboratoř světelné techniky v prostorách Katedry energetiky byla lokalizována ve sklepních prostorách areálu Antonínská 1, Brno. V roce 1996 proběhlo stěhování Ústavu elektroenergetiky do nově zřízených prostor na Purkyňové 118. Dislokace s sebou přinesla zejména zvětšení prostoru pro laboratoř. Co se týká vybavení laboratoře, nebyly v té době provedeny žádné zásadní změny vybavení.

Další dislokaci laboratoř zaznamenala v roce 2005, kdy byla přemístěna do nově rekonstruovaných prostor na Technické 8, 6. patro místnost A3-609. Tyto prostoy jsou opět větší, i když pouze nepatrně. Zásadní změnou je tak zejména:

Rekonstrukce fotometrických lavic

V rámci stěhování laboratoře do nových prostor A3-609, Technická 8 byly nahrazeny původní fotometriké lavice, resp. jejich podložné stoly novými robustními stoly s přesně svařené kostrukce a nastavitelného uložení umožňující nastavit horizontální rovinu. Pevná vrchní deska hlavní lavice zajišťuje vysokou stabilitu vodící dráhy lavice.

Druhá menší fotometrická lavice byla nově provedena jako mobilní, tj. úložný stůl je opatřen kolečky s brzdou a lavici je tedy možné posunovat v jednom směru. Toto uspořádání umožňuje vyšší variabilitu ve využití volného prostoru laboratoře a možnost snadněji uvolnit prostor pro jiná měření.

Rekonstrukce kulového integrátoru

Již několikrát rozebraný a opět složený kulový integrátor utrpěl značné škody, zejména vnitřních povrchů. Spáry měly poškozený tmel, krycí lišty byly zcela poškozené. Zásadní rekonstrukci si však vyžádala zejména nosná část integrátoru. Zcela nová konstrukce nyní umožňuje stabilní a přesné vedení pohyblivé části vůči části pevné. Vnitřní povrch integrátoru je nově vytmelen, zabroušen a natřen novým difuzním nátěrem. Kulový integrátor tak poskytuje přesnější výsledky při měření světelného toku zdrojů a svítidel.

©2006 - 2023, UEEN Webmaster ÚEEN | FEKT | VUT v Brně