Měřicí přístroje a vybavení laboratoře

Dlouhodobý rozvoj laboratoře světelné techniky a významné inovační projekty s podporou Fondu rozvoje vysokých škol, grantové agentury a vlastní podporou Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT umožnili vybavit laboratoř špičkovou měřicí technikou, která poskytuje kvalitní prostředí pro výuku. Tato sekce je věnována stručnému popisu jednotlivých přístrojů a zařízení.

CS-1000A :: Spektroradiometr

CS-1000A

Výrobce: Konica Minolta, Japonsko

Profesionální měřicí přístroj po měření spektrální hustoty optického záření v oboru vlnových délek 380-780nm. Z naměřeného spektra přístroj vyhodnocuje další fotometrické veličiny jako je jas, barevné souřadnice světla, teplotu chromatičnosti. Díky propojení s počítačem lze přístroj plně softwarově ovládat a provádět řadu dalších měření a výpočtů v oblasti spektrfotometrie a kolorimetrie.

> Více informací


CL-200 :: Chroma Meter

CL200

Výrobce: Konica Minolta, Japonsko

Profesionální měřicí přístroj po měření integrálních barevných charakteristik světla. Přístroj měří podobně jako luxmetr intenzitu osvětlení v lx, navíc však dokáže změřit teplotu chromatičnosti světla v Kelvinech, měří barevné souřadnice x, y a trichromatické složky X,Y,Z. Kromě absolutních měření je možné měřit i rozdílové hodnoty tj. vztažené k hodnotě uložené v paměti Přístroj komunikuje s PC pomocí sériového rozhraní a dokáže přímo tisknout změřená data na speciální tiskárně. Má odnimatelnou snímací hlavici, kterou je možné nahradit systémem až 30 ks měřicích hlavic a vytvořit tak měřicí síť pro plošná měření.

> Více informací


CS-100A :: Chroma Meter

CS100

Výrobce: Konica Minolta, Japonsko

Profesionální měřicí přístroj po měření integrálních barevných charakteristik světla. Přístroj měří podobně jako jasoměr vlastnosti světla ve vymezeném prostorovém úhlu - apertuře - objektivu. Kromě jasu v jednotkách cd.m-2, navíc však dokáže změřit barevné souřadnice x, y. Kromě absolutních měření je možné měřit i rozdílové hodnoty tj. vztažené k hodnotě uložené v paměti Přístroj komunikuje s PC pomocí sériového rozhraní a dokáže přímo tisknout změřená data na speciální tiskárně. Standardní měřicí úhel je 1 o, což odpovídá prostorovému úhlu asi 0,00024 sr.

> Více informací


CM-3600D :: Spektrofotometr

CM-3600D

Výrobce: Konica Minolta, Japonsko

Profesionální měřicí přístroj po měření barevných vlastností materiálů. Přístroj dokáže měři jak remisní tak transmisní charakteristiky materiálů, tj. spektrální činitel odrazu a prostupu světla. Měření probíhá v rozsahu vlnových délek 360-740nm a jako zdroj světla jsou použity čtyři xenonové výbojky s možností aktivace UV filtrů 400 a 420nm. Měření probíhá výhradně přes počítač, neboť přístroj sám nemá žádný displej. Obslužný software SpetraMagic dokáže naměřená data zpracovat do nejrůznějších reportů, vyčíslit prakticky všechny kolorimetrické informace v různých souřadných systémech.

> Více informací


CA-210 :: LCD Color Analyzer

CA210

Výrobce: Konica Minolta, Japonsko

Profesionální měřicí přístroj po měření barevných vlastností zobrazovacích zařízení. Přístroj je navržen na měření barevných vlastností světla obrazovek a monitorů, měření gamma funkce zobrazovacích zařízení (přizpůsobení zobrazení jasu charakteristice zrakového vnímání), měření flickeru. Dokáže měřit vlastnosti plochých monitorů, LCD, EL a plazmových displejů. Rychlost měření až 20krát/s umožňuje vysokou produktivitu s možností navíc měřit součastně až 5 bodů na stínítku najednou. Nový model umožnujě měření jasu až do řádu 0.1 cd.m-2.

> Více informací


CA-PU12 :: Sonda univerzální pro monitory

CA-PU12

Výrobce: Konica Minolta, Japonsko

Profesionální měřicí přístroj po měření spektrální hustoty optického záření v oboru vlnových délek 380-780nm. Z naměřeného spektra přístroj vyhodnocuje další fotometrické veličiny jako je jas, barevné souřadnice světla, teplotu chromatičnosti. Díky propojení s počítačem lze přístroj plně softwarově ovládat a provádět řadu dalších měření a výpočtů v oblasti spektrfotometrie a kolorimetrie.

> Více informací


Tektronix TPS 2014 :: Osciloskop

TSP 2014

Výrobce: Tektronix, Japonsko

Digitální osciloskop s šířkou pásma až 200 MHz a vzorkovací frekvencí 2G/s řady 2000. Umožňuje měření s plovoucí zemí nebo diferenciální měření v řadě náročných aplikací. S kapacitou 4-izolovaných kanálů a přenosnou baterií umožňuje měření v terénu nebo kdekoliv i bez dostupného napájecího napětí.

> Více informací


Passive High-Voltage probe P5120 :: Vysokonapěťová sonda

Passive high-voltage probe

Výrobce: Tektronix, Japonsko

Použití pro snímání síťového napětí a napětí do 1000 V pro měření na digitálním osciloskopu.


> Více informací


Current probe A622 :: Proudová sonda AC/DC

Current probe

Výrobce: Tektronix, Japonsko

Proudová sonda pro snímání proudu bez přerušení obvodu, možnost měřit proudy střídavé i stejnosměrné.

> Více informací


MicroLogPRO EC750 :: Teplotní a vlhkostní logger

 MicroLogPRO

Výrobce: Fourier Systems Ltd., USA

Logovací měřič vlhkosti a teploty, který lze využít k záznamu denních i dlouhodobějších průběhů teplot a vlhkostí. Ke komunikaci mezi interní pamětí a počítačem slouží dodaný sériový kabel a pro sběr a manipulaci s naměřenými daty lze využít dodávaný software. Možnost připojení externího senzoru pro měření pH, napětí 0 - 20 V, proudu 0 - 10 mA, aj.

> Více informací


Smaris 6xA :: Inteligentní převodník + čidla teploty

Smaris 6xA

Výrobce: Smaris, Česká republika

6xA je mikroprocesorem řízený měřicí převodník s digitálním zpracováním signálu. Vstupní signál je pomocí 16-bitového A/D převodníku převeden na digitální signál. Je určen k montáži na lištu DIN TS 35. Programově pomocí počítače PC lze nastavit měřicí rozsah a požadavek na linearizaci vstupního signálu. Standardně je dodáván v naprogramovaném stavu dle objednávky zákazníka. Doplněno o soubor 6ks čidel s minimální tepelnou kapacitou pro rychlé odezvy měření, 6x Pt1000, odporové kalibrované termistory pro měření absolutní teploty.

> Více informací


Intelux NG:: Elektronický regulátor

Intelux NG

Výrobce: Reverberi, Itálie

Elektronický regulátor pro výbojové zdroje světla - sodíkové a halogenidové výbojky. Může ovládat kompenzované i nekompenzované světelné zdroje. Prakticky všechny světelné zdroje mohou být regulovány v rozmezí od 40 do 100 % svého světelného toku. Toto zařízení umožňuje ovládání menších systému veřejného osvětlení pomocí moderní elektroniky a softwaru, dodaného společně se zařízením.

> Více informací


Eltam EP 70 W :: Elektronický stmívatelný předřadník

Předřadník DALI

Výrobce: Eltam Ein-Hashofet, Izrael

Elektronický stmívatelný předřadník pro světelný zdroj o výkonu 70 W. Využívá možnosti řízení osvětlování pomocí řídícího protokolu DALI. Předřadník v sobě integruje jak omezovač proudu (hlavní funkce předřadníku), tak vysokonapěťový zapalovač, který dodává vysokonapěťový pulz pro start výbojky. Vzorek představuje prototypové řešení, využitelné pro laboratorní výuku a názornou ukázku, jak je možné daný systém využít v praxi pro řízení osvětlování.

> Více informací


©2006 - 2023, UEEN Webmaster ÚEEN | FEKT | VUT v Brně