O laboratoři světelné techniky

intro

Laboratoř světelné techniky nabízí pro studenty fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně ojedinělé možnosti laboratorní výuky v oblasti světelné a osvětlovací techniky. Nově vybudovaná a rekonstruovaná laboratoř dnes poskytuje vysoce kvalitní vybavení moderní měřicí technikou a speciálními přístroji pro oblast fotometrie, spektrofotometrie, spektroradiometrie a kolorimetrie.

Dlouholetá tradice laboratoře světelné techniky na Ústavu elektroenergetiky z ní dělá jednu z prestižních laboratoří nejen ústavu, ale i fakulty. Vybavení laboratoře se neustále doplňuje o nové přístroje, čehož důkazem je pořízení nových moderních digitálních přístrojů pro spektroradiometrii, spektrofotometrii a kolorimetrii v rámci rozvojového projektu FRVŠ 2006.

Co nabízíme

Kromě základních měření ve světelné technice, mezi něž jistě patří měření osvětelnosti pomocí luxmetrů, kterých je v laboratoři hned několik, včetně velmi přesného laboratorní luxmetru firmy PRC Krochmann Radiolux 111, mají studenti možnost projít celou řadu měření v oblasti fotometrie světelných zdrojů, svítidel, vlastností materiálů, zobrazovacích jednotek monitorů a projektorů, měření elektrických parametrů svítidel a zdrojů s předřadníkem, měření oteplení a teplotních poměrů ve svítidlech a zdrojích. Řada zajímavých laboratorních úloh je každoročně inovována a do výuky se postupně zařazují přístroje nově pořízené tak, aby studenti měli možnost pracovat s technikou původní, která obvykle názorněji demonstruje principy (např. hranolový monochromátor názorně ukazuje rozklad světla na prizmatickém hranolu), tak s moderními, obvykle digitálními, přístroji propojenými s počítačem.

Co zde najdete

Při vstupu do laboratoře prakticky všichni s údivem pohlížejí na přístroj zvaný kulový integrátor. V naší laboratoři je kulových integrátorů několik, přičemž ten největší má průměr 2,5m. Zvenku černě a zevnitř bíle natřená dutá koule slouží pro měření celkového světelného toku světelných zdrojů nebo svítidel. Na principu mnohonásobných odrazů se zde světlo rovnoměrně distribuuje po stěnách vnitřní bílé difuzní plochy a měří se jeho velikost fotočlánkem nebo jasoměrem na výstupním otvoru. Obrázky najdete v sekci Fotogalerie.

Mezi další nápadně velké přístroje, resp. vybavení, paří bezesporu fotomerická lavice. Ta naše je dlouhá 5 metrů a umožňuje srovnávací měření svítivosti, osvětlenosti a případně aplikaci dalších metod subjektivní i objektivní fotometrie, kde se uplatňuje čtvercový fotometrický zákon. Druhá menší lavice je mobilně umístěná na pojízdném stole a má délku 3 metry.

Dalším zařízením je goniofotometr pro manipulaci a natáčení svítidel, pomocí nějž se měří křivky svítivosti svítidel a světelných zdrojů. Náš goniofotometr není ideální a čeká na rekonstrukci v někteém dalším projektu, Nicméně na řadu základních měření je plně dostačující, přesnost nastavení je lepší než 1 stupeň.

Moderní přístrojové vybavení

Mezi nejmodernější přístroje v laboratoři patří zejména:

V laboratoři je kromě výše uvedených přístrojů řada dalších straších přístrojů klasické konstrukce, jako jsou monochromátory, různé měřicí hlavice na fotometrickou lavici, kolorimetry, luxmetry apod. Nicméně toto zařízení je postupně nahrazováno novou technikou a v laboratoři slouží již spíše pro demonstrační a ukázkové účely. Je však většinou plně funkční a studenti se zde mohou seznámit s technikou, která se používala k měření světla již v první polovině minulého století a je to vzpomínka přinejmenším nostalgická vyvolávající u návštěvníků nejrůznější emoce.

Závěrem zmiňme přítomnost množství testovacích světelných zdrojů snad všech druhů, které lze dnes v praxi potkat, včetně historických světelných zdrojů, které jsou určeny dnes již pouze pro ukázky dřívějšího vývoje osvětlování. Jako kuriozitu zde najdete např. halogenovou žárovku s příkonem 20 kW a nebo původní zářivkovou trubici SYLVANIA o průměru 70 mm o příkonu 100W. Nádherné jsou i žárovky s příkonem 5kW s kulovou čirou baňkou.

Nezbývá nic jiného než srdečně Vás pozvat na prohlídku naší laboratoře při příležitosti dnů a nocí otevřených dveří (sledujte aktuality na stránkách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií) a případně Vás přivítat jako nové frekventanty kurzů, jejichž náplní je i výuka v Laboratoři světelné techniky, kterou jsme zde ve stručnosti představili.

Děkuji Vám za pozornost, pokud jste dočetli až sem a těším se na případná setkání na půdě Ústavu elektroenergetiky

Petr Baxant

©2006 - 2024, UEEN Webmaster ÚEEN | FEKT | VUT v Brně